Warren: - Det var ikke hedgefond kommunene investerte i

- Det er ikke produktet det er noe galt med, men uheldig timing i tillegg til at investeringen var belånt på en måte som gjorde kommunen ansvarlig for et langt større beløp enn deres fatteevne, sier forvalter Peter Warren i kjølvannet av Terra-saken.

Børs

Hedefondforvalter Peter Warren i WarrenWicklund slår fast at kjøp av obligasjoner er det samme som å låne ut penger.- I beste fall får man hovedstolen tilbake med renter - i verste fall får man ingenting. Man kan med andre ord tjene moderat, men tape alt. Tenker de fleste over dette? Hvis man i tillegg låner inn penger for å plassere dem videre i obligasjoner kan man tape mer enn egenkapitalen. Tilsvarende kan også skje ved å låne til kjøp av eiendom, aksjer eller hvilken som helst annen finansiell aktiva, sier Warren i en kommentar i dag.Han slår fast at det som har skjedd i Terra-saken kunne skjedd uansett hvilke finansielle aktiva man hadde valgt en belånt investering i.- Det er med andre ord ikke produktet det er noe galt med, men uheldig timing i tillegg til at investeringen var belånt på en måte som gjorde kommunen ansvarlig for et langt større beløp enn deres fatteevne. Det var ikke et hedgefond de investerte i, men en SPV (Special Purpose Vehicle - eller kommandittselskap som er den nærmeste norske betegnelsen). Hedgefond, i likhet med aksjefond, begrenser eventuelle tap for investorene til innskuddet, mens man i et kommandittselskap i utgangspunktet kun skyter inn en brøkdel av kapitalen man er ansvarlig for, sier Warren.

Nyheter
Børs