Dette mener Norges Bank om de finansielle utsiktene

Norges Bank tror ikke uroen i penge- og kredittmarkedene er over. Slik vurderer man nå de finansielle utsiktene.

Scanpix / Scanpix
Børs

Sentralbanken er ute med en ny rapport om de finansielle utsiktene i dag. Her fremgår det at banken vurderer utsiktene som fortsatt tilfredsstillende, men med større usikkerhet enn tidligere. Uroen i penge- og kredittmarkedene er ikke over, mener Norges Bank.Sterke resultater i bankene de siste årene har gjort det mulig å holde en nokså høy kapitaldekning, til tross for sterk utlånsvekst. Norske banker merker uroen i penge- og kredittmarkedene ved dyrere finansiering og tap på verdipapirbeholdninger, men virkningene har så langt vært begrensede.Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier i en kommentar at han mener risikoen for finansiell ustabilitet samlet sett synes å ha økt fra forrige rapport, noe som i hovedsak skyldes økt usikkerhet om den internasjonale økonomiske utviklingen. Det er særlig fire utviklingstrekk man vil ha oppmerksomhet på:

  • Usikkerheten om den videre utviklingen i boligmarkedet i USA og uroen i penge- og kredittmarkedene ute har økt.Usikkerheten om den videre utviklingen i boligmarkedet i USA og uroen i penge- og kredittmarkedene ute har økt.
  • Uroen i penge- og kredittmarkedene har også bidratt til at likviditetsrisikoen for bankene har økt.Uroen i penge- og kredittmarkedene har også bidratt til at likviditetsrisikoen for bankene har økt.
  • Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er historisk høy og stiger fortsatt. Spareraten har falt betydelig det siste året og er nå uvanlig lav.Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er historisk høy og stiger fortsatt. Spareraten har falt betydelig det siste året og er nå uvanlig lav.
    Utviklingen i markedet for næringseiendom bærer preg av stor optimisme. Prisene har økt kraftig de siste årene. Det er fare for at enkelte aktører ikke får innfridd sine forventninger.Utviklingen i markedet for næringseiendom bærer preg av stor optimisme. Prisene har økt kraftig de siste årene. Det er fare for at enkelte aktører ikke får innfridd sine forventninger.
Sammendrag fra rapporten finner du her. Hele rapporten finner du her.

Nyheter
Næringsliv