Inmeta kjøper kompetansebedrift

Inmeta kjøper kompetansebedrift for inntil fem millioner kroner.

Børs

Inmeta sikrer seg viktig it-kompetanse ved å overta Spranget Solutions AS, 11 konsulenter fra tidligere Masterminds AS, går det frem av en melding. Det er deres ekspertise på Microsoft Sharepoint, et område i kraftig vekst, som gjør overtakelsen særlig interessant. I tillegg passer kompetanseområdet godt for Inmetas fokus på elektronisk samhandling og løsninger rundt arbeidsflyt, herunder også elektronisk dokumentarkiv.- Denne kompetanseenheten vil bli en del av forretningsområdet til Inmeta Solutions AS, og vil gi oss ytterligere tempo i vårt vekstarbeid. Disse konsulentene er anerkjent for å være blant de aller dyktigste på Sharepoint i Norge. Vi ser oppkjøpet som et viktig steg for å styrke vår posisjon i markedet for elektronisk samhandling, dokumentarkiv og arbeidsflyt løsninger, sier Konsernsjef Jarl Øverby i Inmeta.

Nyheter
Børs