Selger aksjer

Wilh. Wilhelmsen ASA har i dag solgt aksjer.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

Wilh. Wilhelmsen ASA har i dag solgt 4500 aksjer av klasse A av selskapets aksjer i eget eie under selskapets aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte. Aksjene ble solgt til opsjonspris, kroner 148 per aksje.Konsernets beholdning av egne aksjer etter salget er 2.094.876 aksjer av klasse A og 914.300 aksjer av klasse B.

Nyheter
Børs