Det melder Klepp Sparebank over Oslo Børs. Kursen for de 28.400 grunnfondsbevisene var 119.9982.Sturla Sand er styreformann i selskapet Turris AS, som kjøpte grunnfondsbevisene. Det er forøvrig Sands barn som står som eiere av selskapet.Det opplyses videre at Sturla Sand eier fra tidligere 24 300 grunnfondsbevis via Cambio AS og 5 500 grunnfondsbevis i Habu Holding AS. Totalt 5,4% av utstående grunnfondsbevis i Klepp Sparebank.