Som en ledende ansatt i Schibsted var Anders Gerdin en del av opsjonsprogrammet i konsernet. Gjennom dette programmet hadde han fått tilegnet seg 12.500 opsjoner.I en pressemelding fra Schibsted informerer konsernet om at av opsjonene ble 7.500 tildelt i 2005 med innløsningskurs kr 151,30 per aksje, og 5.000 tildelt i 2006 med innløsningskurs 179,41."Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av Anders Gerdins opsjoner solgt ham 12.500 egne aksjer til de ovenfor angitte innløsningskurser. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 3.222.836", skriver selskapet i meldingen.Onsdag 2. januar videresolgte Gerdin disse aksjene i markedet til en snittkurs på kr 236,54 per aksje. Det opllyses videre at hans opsjonsbeholdning etter innløsningen er null, og at han ikke har reinvesteringsplikt.