I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Medi-Cult og Songa Offshore som kjøpskandidater.- Medi-Cult ligger i en stigende trend på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har støtte ved ca. 20,00 kroner og motstand ved ca. 32,70 kroner. På kort sikt er det i tillegg støtte ved 24 og 22,60 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Songa Offshore ligger i en stigende trend på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca. 69,00 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter analytikeren.Foto: Scanpix.