Saas System AS er en systemleverandør av sikkerhetsrelaterte automasjonsløsninger, som ESD og Brann og Gass system, til norsk olje og gass industri. Bjørge øker sin eierandel i selskapet fra 30 til 70 prosent fra og med 1. januar 2008.Videre vil Bjørges automasjonsmiljø i Bjørge Steinco Moland AS, avdeling Arendal, bli kjøpt av Saas System. Det "nye" selskapet Bjørge Saas System vil ha 25 ansatte og forventer en omsetning på rundt 50 millioner kroner i 2008.Bjørge er markedsleder innen slukkesystemer og gassdeteksjon, og er også en betydelig leverandør av sikkerhetssystemer, branndeteksjon og brannvannspumper til olje og gass industrien.