2008 starter bra for mange av aksjonærene på Oslo Børs. Hovedindeksen står nå i 494,61 poeng etter å ha lagt på seg 0,78 prosent.Åtte selskap kan vise til kursoppganger på mer enn syv prosent. Best går det med Aker Biomarine som klatrer 15,38 prosent, etterfulgt av Repant som legger på seg 11,28 prosent.Kongsberg Gruppen har mottatt en ordre verdt 336 millioner kroner fra US Army. Bestillingen er en del av den åtte milliarder kroner store rammeavtalen som gjelder Common Remotely Operated Weapon Stations (CROWS), og som ble inngått i august 2007. Verdien på Kongsberg Gruppen øker i dag med 7,67 prosent.Styret i Marine Harvest ASA har ansatt Åse Aulie Michelet som ny konsernsjef i Marine Harvest. Hun tiltrer stillingen 1. mars 2008. Aulie Michelet kommer fra stillingene som globalt ansvarlig for all produksjon i GE Healthcare Medical Diagnostics og Administrerende Direktør i GE Helathcare AS. Marine Harvest stiger i dag 7,45 prosent.Her finner du Her finner du alle ..Her finner du / på NYSE og på Nasdaq.De og .