Med 22,9 prosents avkastning var Gambak det norske aksjefondet med den høyeste avkastningen i 2007. Fondet mer enn doblet avkastningen til referanseindeksen Oslo Børs Fondindeks.- 2007 var et ruglete år uten enkeltsektorer som dro markedet i en tydelig retning. Jeg er derfor svært fornøyd med at vi traff spesielt godt på selskapsanalysene våre og dermed skapte betydelige merverdier for andelseierne, kommenterer Albert Collett, ansvarlig forvalter og leder for norsk aksjeforvaltning i ABN Amro Kapitalforvaltning.Gambak-fondet endte året 22,9 prosent høyere enn ved inngangen av 2007, og slo dermed referanseindeksen Oslo Børs Fondindeks med 12,7 prosentpoeng. Ved årsskiftet var fondets forvaltningskapital på 650 millioner kroner.