Gjennom det indirekte kontrollerte selskapet Geveran Tradings øker John Fredriksen sin eksponering i Marine Harvest ved kjøp av total return swap-avtaler med åtte millioner underliggende aksjer som utløper 4. juli basert på en kurs på 3,91 kroner, skriver Reuters.Geveran har 1.005.000.000 aksjer i Marine Harvest, eller 28,9 prosent og kontrollerer TRS-avtaler med en eksponering mot totalt 70 millioner aksjer.