Data Respons har inngått avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Lundinova AB. Selskapet har 35 ansatte med kontor i Lund i Sverige.Vederlaget er avhengig av selskapets utvikling i 2008 og 2009, men vil utgjøre minimum 15 millioner svenske kroner. Kjøpet forutsetter en tilfredsstillende due diligence gjennomgang.Lundinova ble etablert i 2001 og har vært lønnsomme i alle år. I 2007 estimerer selskapet en omsetning på 34 millioner svenske kroner, med en forventet EBIT margin på 10 prosent. Selskapet vil bli konsolidert i Data Respons konsernregnskap fra og med 1. januar 2008.