Siden i formiddag har kronen styrket seg nærmere fire øre mot euro, tre øre mot dollar og seks øre mot pund.Styrkeforholdet mellom euro og dollar har i perioden vært omtrent uendret.Slik ser de siste valutakrysningene ut: