Rolf-Otto Hansen gjør mange endringer i sin portefølje i Økonomisk Rapport (Børsspeilet) i forhold til forrige runde. Golden Ocean, Blom og Sevan Marine tas ut til fordel for REC og Yara.Ny portefølje:
  • RECREC
  • TandbergTandberg
  • YaraYara
  • OrklaOrkla