I siste utgave av ØR stiller aksjemegler Arne Wessel-Berg i Glitnir Securities opp for å gi leserne investeringsråd. Denne gang trekker han frem fire aksjer, hvor han plasserer 20 prosent i hver. De siste 20 prosentene beholder han i kontanter.
Arne Wessel-Berg kjøpsanbefalinger:
• StatoilHydro• Global Geo Services• Frontline• Fred. Olsen Energy