Teknoinvest fond nummer 8 har, i følge DN, investert 54 millioner kroner i amerikanskesom er notert på Nasdaq. Verdien på de 6,8 prosentene i selskapet er nå kommet opp i 115 millioner kroner, men nå trues gevinsten på ca. 60 millioner kroner av kursfall. Siden børsnoteringen i begynnelsen av november har aksjen falt fra .Teknoinvest kan ikke selge før ved utløpet av 2. kvartal i år, men skulle kursfallet fortsette kan det spise opp enda mer av gevinsten fondet har inne.