Finansavisens Innsideportefølje starter det nye året med små bevegelser. Møbelprodusenten Ekornes har bidratt til å dempe fallet hvor tungvektere som Orkla og Aker har sviktet.Marine Harvest, et selskap
John FredriksenInnsideporteføljen
SelskapInnKj.kursS.loss (85%)Forr.ukeSiste ukeAvk. tot.Avk.s.uke
Ekornes16.11.0790,5076,9391,7896,006,08%4,60%
Tomra23.11.0734,8529,6239,1038,109,33%-2,56%
BWG Homes30.11.0731,4026,6932,5032,001,91%-1,54%
Aker21.12.07335,00284,75339,00335,000,00%-1,18%
Orkla09.11.07102,0086,70104,00101,50-0,49%-2,40%
Differansen:
Innsidep.Hovedind.Differansen
Siste uke-0,62%-0,2%-0,42%
Hittil i år-0,62%-0,2%-0,42%
øker sin eksponering i, er en aksje som er til vurdering, men med nyansatt sjef og lite konkret informasjon om hva det vil koste å komme rundt problemene i Chile gjør at man inntar en avventende holdning, ifølge avisen.Porteføljen består nå av følgende aksjer: