I dag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider har hovedindeksen lagt på seg 0,53 prosent og står dermed i 493,40 poeng. Det er så langt omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner. Prisen på et fat Nordsjøolje, med levering i februar, har gått opp 1,23 prosent og står nå i 95 dollar.Tre selskap kan vise til kursoppganger på ti prosent eller mer. Aker Biomarine legger på seg 16,74 prosent, Int. Gold Exploration stiger 10,77 prosent mens Faktor Eiendom klatrer ti prosent. Verst går det med Copeinca som faller 8,25 prosent.Kongsberg Gruppen har mottatt en ordre verdt 336 millioner kroner fra US Army. Bestillingen er en del av den åtte milliarder kroner store rammeavtalen som gjelder Common Remotely Operated Weapon Stations (CROWS), og som ble inngått i august 2007. Verdien på Kongsberg Gruppen øker i dag med 2,65 prosent.Tandberg Storage bekrefter at selskapet har avtalt nytt opptak av et konvertibelt obligasjonslån på 42 millioner kroner. Lånet vil bli benyttet til innfrielse av eksisterende konvertibelt obligasjonslån på 41,5 millioner kroner, med forfallsdato 15. februar 2008. Lånet ble fulltegnet ti dager senere. Selskapets CEO og CFO tegnet seg for samlet 500.000 i obligasjonslånet. Tandberg Storage-aksjen er uforandret på 2,46 kroner.En av Opera Softwares eksisterende kunder, som i en børsmelding beskrives som en global produsent av mobiltelefoner, har valgt Opera Mobile 9 som nettleser for produkter som skal leveres i 2008. Det norske teknologiselskapet vil få betaling basert på antall solgte enheter. Opera-aksjen stiger i dag 3,49 prosent.Her finner du Her finner du alle ..Her finner du / på NYSE og på Nasdaq.De og .