Etter flere år med en meget god økonomisk utvikling, er det mange som lurer på hva 2008 vil bringe av overraskelser.- Så solid finansiell stilling norsk økonomi er i skal det gå riktig galt for at stabiliteten skal trues på alvor. Et kraftig fall i etterspørselen etter olje forårsaket av resesjon i USA og et kraftig fall i veksten i Asia vil imidlertid merkes godt i norsk økonomi, sier Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea Markets, til dn.no- Derimot er det større risiko for at det stramme arbeidsmarkedet i Norge vil resultere i enda høyere lønnsvekst her i landet, samtidig som prisimpulsene fra utlandet tar seg kraftig opp. Norges Bank vil da måtte heve renten mer enn det noen ser for seg, noe som vil ramme boligmarkedet og det øvrige eiendomsmarkedet svært negativt, sier Juel til dn.no.Foto: Scanpix.