Kronen har siden tirsdag formiddag holdt seg omtrent uendret i styrke mot euro, men svekket seg ett øre mot dollar. Mot pund har kronen styrket seg fire øre.Strykeforholdet mellom euro og dollar har i perioden vært omtrent uendret.Valutakrysningene ser i øyeblikket slik ut: