I sin ukeskommentar skriver analytiker Roger Berntsen i Netfonds Bank følgende:"Vår hovedportefølje, NTF-H steg 24 prosent i 2007, mens Oslo Børs, osebx, steg litt over 11 prosent. Hvordan det blir i 2008 er ikke godt å si, men vi tror at det først halve året vil mer eller mindre bli som det siste halve året."Netfonds Bank kommer tilbake med mer utfyllende spådommer i neste uke.