Ferske tall fra SSB viser et fortsatt stramt.- Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt som et trommeskinn, men enda viktigere er det at sysselsettingsveksten aksellererte til rekordsterkte 3,8 prosent på årsbasis. Arbeidsmarkedet er en vesentlig faktor til at Norges Bank fortsatt ser for seg mulighet for høyere rente, men den svake internasjonale utviklingen, særlig i USA, kan gjøre at Norges Bank holder renten uendret. Men vi vil foreløpig ikke avskrive muligheten for renteøkning i andre kvartal, sier sjeføkonom i SEB Norge, Stein Bruun, ifølge Reuters.Kollega Frank Jullum hos Fokus Bank mener AKU-ledigheten var som ventet, og er mer interessert i sysselsettingen.- AKU-ledigheten var som ventet, det som er interessant er at sysselsettingen er såpass kraftig. Dersom det blir en nullvekst i sysselsettingen i desember, blir likevel veksten i fjerde kvartal 1 prosent. Dette tilsier en BNP-vekst på 1,5 prosent i fjerde kvartal, noe som gir en ekstremt høy 2007-vekst, langt over Norges Banks anslag. Det taler isolert sett for flere renteøkninger, sier Jullum ifølge byrået.