Tandberg Storage bekrefter herved at selskapet har avtalt nytt opptak av et konvertibelt obligasjonslån på 42 millioner kroner. Lånet vil bli benyttet til innfrielse av eksisterende konvertibelt obligasjonslån på 41,5 millioner kroner, med forfallsdato 15. februar 2008.Selskapets tilrettelegger og rådgiver DnB NOR Markets startet arbeidet mot eksisterende obligasjonseiere samt de største aksjonærene den 18. desember 2007. Lånet ble fulltegnet ti dager senere. Selskapets CEO og CFO tegnet seg for samlet 500.000 i obligasjonslånet.Det nye lånet har en løpetid på to år fra anslått innbetalingsdato den 21. januar 2008. Innehaverne av det eksisterende obligasjonslån vil få tilbud om førtidig innfrielse av lånet på samme dag til pålydende verdi inklusive påløpte renter fra siste rentetermin.Lånets kupongrente er satt til 10 prosent p.a., betalbar halvårlig, og konverteringskurs er satt til 1,70 kroner pr. aksje. Lånet må endelig godkjennes av selskapets generalforsamling.