3 x kjøp

Analytikerne er ikke helt overbevist om at du bør kjøpe Lerøy-aksjer før tallene.

Børs

Ni analytikere TDN Finans har snakket med venter et driftsresultat, eksklusive IFRS-justeringer, på i snitt 115 millioner kroner for Lerøy Seafood Group i 4. kvartal 2007. Dette er i så fall ned fra 208 millioner kroner i samme periode året før.Den største optimisten ser for seg 154 millioner i driftsresultat, mens den største pessimisten venter seg 71 millioner kroner. Omsetningen ventes til 1.929 millioner, som i så fall vil være opp fra 1.761 millioner kroner i 4. kvartal 2006.Av de seks analytikerne som har oppgitt anbefaling, anbefaler tre analytikere ifølge nyhetsbyrået kjøp, to hold og en selg.Lerøy legger frem tall 26. februar.

Nyheter
Børs