Billigere i januar

Salget på klær, skog og møbler satte sitt preg på prisutviklingen i januar. For kjerneinflasjonen gikk det heller ikke helt som ventet.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

Ferske januar-tall fra Statistisk sentralbyrå viser at konsumprisindeksen (KPI) steg 3,7 prosent på årsbasis i perioden, mot 2,8 prosent i foregående måned. Fra desember til januar falt indeksen 0,4 prosent, hovedsaklig som følge av januar-salget på klær, sko og møbler som bidro mest til fallet.Kjerneinflasjonen steg 1,9 prosent på årsbasis i januar, mot ventet 2,2 prosent, ifølge TDN Finans.KPI (rød) og kjerneinflasjonen (blå) i perioden januar 2005 - januar 2008. Kilde: SSB.

Nyheter
Næringsliv