Det norske oljeselskap tapte 117 mill

Det norske oljeselskap (DETNOR) tapte 117 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal.

Børs

Det norske oljeselskap (DETNOR) er blitt et viktig selskap på norsk sokkel gjennom sammenslåingen av Pertra og DNOs norske virksomhet.Det norske hadde i fjerde kvartal 2007 driftsinntekter på 55,6 millioner kroner, mot 31,4 millioner kroner fjerde kvartal 2006.Resultatet før skatt i fjerde kvartal ble minus 116,7 millioner kroner, mot minus 3,5 millioner kroner i 2006. Driftsresultatet endte på minus 112,2 millioner kroner, sammenlignet med minus 14,2 millioner kroner året før.Det norske produserte i fjerde kvartal 102.000 fat oljeekvivalenter fra andelene i feltene Varg, Enoch og Glitne, hvorav for de to sistnevnte lisensene er produksjonen medregnet fra overtagelsen av DNOs norske virksomhet i midten av november 2007.Her er rapporten og presentasjonen .

Nyheter
Børs