- Et betydelig funn

Wega Mining-datterselskapet Goldbelt Resources melder om nye resultater i Kari Nord-lisensen. - Et betydelig funn, mener finansdirektør Sverre Slåttsveen i Wega Mining.

Børs

Wega Mining-datterselskapets Goldbelt Resources har mottatt resultater fra ytterligere 20 grunne borehull i Kari Nord-lisensen, og fra flere borehull fra Kari Sud-lisensen i Burkina Faso, og har funnet et stort tilknyttet gullsystem, fremgår av en børsmelding tirsdag.- Vi begynner å bli veldig spent med størrelsen til mineraliseringen på Kari Nord-lisensen og blir mer sikre at denne mineralforekomsten, og forekomsten i den tilstøtende Kari Sud-lisensen er en del av et stor tilknyttet gullsystem. Vi vurderer kontinuerlig ressurspotensialet for systemet, sier direktør for utforskning i Wega Mining, Michael Gareau ifølge TDN Finans.- Dette er et betydelig funn, men det er alt for tidlig å si hvor stort funnet er i antall unser. Det er på det rene at dette funnet er i ferd med å utvikle seg til et nytt prosjekt. Dette går i retning av full utbygging, for potensialet her til å bygge en gruve er absolutt til stede, sier finansdirektør Sverre Slåttsveen i Wega Mining ifølge dn.no. Han understreker likevel at det må gjøres mer boring for å bekrefte funnene.

Nyheter
Børs