Handler aksjer i Veidekke

Stiftelsen Veidekkeansattes Aksjekjøp har kjøpt aksjer i Veidekke.

Børs

Stiftelsen Veidekkeansattes Aksjekjøp har kjøpt 267.000 aksjer i Veidekke til kurs kroner 49,78.Aksjene vil bli videreformidlet til 100 ansatte i Veidekke Entreprenør AS til samme aksjekurs. Veidekke har et bonusprogram der maksimal utbetaling er fastsatt til 30 prosent av årslønn, forankret i budsjett.Bonusen kan utbetales enten i form av kontanter eller i form av aksjer. Aksjene ervervet til ansatte i Veidekke Entreprenør AS er en del av dette bonusprogrammet.

Nyheter
Børs