Haudemann dumper aksjer

Investor Jan Haudemann-Andersen kvitter seg med 3,6 millioner PA Resources-aksjer.

Børs

Jan Haudemann-Andersens selskap Datum AS har i dag solgt 3,6 millioner aksjer i PA Resources, ifølge en melding til børsen. Salget skjer til kurs 39,10 kroner, og Datum har etter dette en beholdning på 1.800.130 aksjer i oljeselskapet.Jan Haudemann-Andersen og Harald Arnet, henholdvis eier og styreformann og daglig leder i Datum AS, er styremedlemmer i PA Resources AB.

Nyheter
Børs