Imarex med ny avtale

Imarex har inngått en avtale om kjøp av Spectron Group.

Børs

Imarex har inngått en avtale om kjøp av Spectron Group for 70,35 millioner britiske pund, går det frem av en børsmelding. Avtalen er gjort under visse betingelser.For å finansiere kjøpet vil 21 millioner bli gjort opp i IMAREX-aksjer. De resterende 49,35 vil finansiert av 80 millioner kroner i kontanter, inntil 350 millioner kroner i lån og resten fra en emisjon.

Nyheter
Børs