Innsider kjøper aksjer for 5,2 mill.

En av prinærinnsiderne i TTS Marine kjøper aksjer for 5,2 millioner kroner.

Børs

Primærinsider Nils O. Aardal, styreleder i TTS Marine ASA, har i dag kjøpt 75.000 aksjer i selskapet til kurs 69 kroner per aksje. Posten kostet dermed 5,2 millioner kroner. Beholdning etter dette kjøpet er 75.000 aksjer.

Nyheter
Børs