Interoil Exploration and Production vil deles

Foreslår en deling av selskapet i to børsnoterte enheter.

Børs

IOX:FORESLÅR DELING I TO BØRSNOTERTE ENHETER, LATAM OG AFRICA, EMI.Interoil Exploration and Production ønsker å dele selskapet i to børsnoterte selskaper IOX Latam for selskapets virksomhet i Latin-Amerika, og IOX Africa, som skal fokusere på Vest-Afrika, melder TDN Finans.I følge en melding selskapet har sent ut vil delingen av Interoil Exploration and Production ta tre til fire måneder. Selskapet vil hente ny egenkapital for å dekke sine forpliktelser de kommende 12 månedene, heter det. Behover et 12 millioner dollar, minimum.

Nyheter
Børs