Nye tall fra Wilh. Wilhelmsen

Wilh. Wilhelmsen presenterer tall for 2007.

Børs

Den maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen (WW) hadde driftsinntekter på over 2,6 milliarder dollar i 2007.Endringene i norsk rederiskatteordning får imidlertid regnskapsmessige konsekvenser for WW. Gruppen avsetter 208 millioner dollar til utsatt skatt i fjerde kvartal i forbindelse med endringene.De totale inntektene i fjerde kvartal 2007 var på 708 millioner dollar, mot 683 millioner dollar i tilsvarende periode i 2006.Driftsresultatet endte på 59 millioner dollar i fjerde kvartal, mot 165 millioner dollar i fjor. Salget av tungtransportselskapet Dockwise i fjerde kvartal 2006, til 83.1 millioner dollar, dro særlig opp driftsresultatet samme år. Dette påvirker også sammenligningen av resultat før skatt, som i fjerde kvartal 2007 var på 51 millioner dollar, mot 130 millioner dollar.Gruppens totale inntekter i 2007 var på 2,6 milliarder dollar, mot 2,5 milliarder dollar i fjor. Driftsresultatet var på 266 millioner dollar, mot 368 millioner dollar i samme periode i fjor.Resultatet før skatt endte på 242 millioner dollar, mot 268 millioner dollar i samme periode i fjor.

Nyheter
Børs