Økte USA-lagre

Amerikanske lagre av usolgte varer steg i januar.

Børs

Ferske tall fra USA viser at lagrene av usolgte varer i detaljhandelen, hos grossister og fabrikker steg med 0,6 prosent på månedsbasis i januar.Ifølge Bloomberg var det ventet en økning på 0,5 prosent.

Nyheter
Børs