Orkla handler aksjer

Orkla ASA har kjøpt 1.550.000 egne aksjer.

Børs

Orkla ASA har den 21. februar 2008 kjøpt 1.550.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kroner 66,95 per aksje.Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 18.817.390 aksjer.

Nyheter
Børs