Questerre Energy gjør oppkjøp

Kjøper Terrenex.

Børs

Questerre Energy Corp kjøper opp Terrenex. Avtalen som er inngått gjør det mulig for Questerre Energy å kjøpe Terrenex for 15,89 millioner Questerre-aksjer og overtagelse av 0,5 millioner dollar i gjeld, melder TDN Finans. De 10,7 millioner Questerre-aksjene som Terrenex eier fra tidligere, vil bli slettet.Terrenex eier i tillegg eierandeler i 16 letelisenser i St. Lawrence Lowlands., opplyser nyhetsbyrået, som siterer fra en børsmelding fredag. Eierandelene i Terrenex skal være verdtsatt til 3,47 millioner dollar, og kjøpet ventes gjennomført innen 30. april i år.I meldingen opplyses det også om at Questerres andre brønn i Greater Sierra-regionen er ferdigstilt. Testraten er på 332 fat oljeekvivalenter per dag. Selskapet opplyser også at selskapets exit-produksjon var 1.200 fat oljeekvivalenter per dag. Gjennomsnittsporduksjonen i fjor var på rundt 1.400 fat oljeekvivalenter per dag.

Nyheter
Børs