Rødt for Hjellegjerde

Hjellegjerde presenterer tall for fjerde kvartal 2007.

Børs

Hjellegjerde melder om et driftsresultat på -6,4 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal 2007, mot et resultat på 6,7 millioner kroner i samme periode året før.Resultat etter skatt var -3,7 millioner kroner, mot 3,9 millioner kroner.Driftsinntektene ble på 124,4 millioner kroner, 146,6 millioner kroner.I rapporten går det frem at selskapets omsetning og resultat er påvirket av omstruktureringstiltak, og Hjellegjerde fortsetter å iverksette tiltak. Kostnadene forbundet med dette ventes å avta.Rapporten finner du her.

Nyheter
Børs