Søndagens aksjetips

Vi har indikert en fallende trend, og basert på teoriene bak den tekniske analysen mener vi at den vil vare i 1 - 3 år. Men kommende uke blir likevel spennende.

Børs

Som vi har redegjort for mange ganger i søndagens aksjetips mener vi at den fem år lange stigende trenden er brutt. Det ble sågar varslet ved at det ble etablert to klare vendepunktsformasjoner i chartet. En dobbel topp og en hode-skulder formasjon. De varslet, som vi også har redegjort for mange ganger, fall i første omgang ned mot 350 - 360.Nå kommer den ventede reaksjonen opp. Den fallende tendensen i RSI-chartet er brutt og 50-nivået testes nå. Etablerer RSI seg over disse to nivåene, signaliseres videre oppgang for Hovedindeksen. Vi snakker da oppgang til 425, 430, 440, 447 og kanskje 450 - 460.Vi mener imidlertid at dette er det vi kan forvente, og ikke noe mer. Vendepunktsformasjoner signaliserer vending ned, og slik dette har utviklet seg teknisk det siste året, er det ikke over i løpet av noen uker. Vi har indikert en fallende trend, og basert på teoriene bak den tekniske analysen mener vi at den vil vare i 1 - 3 år.Vi holder derfor fremdeles på anbefalingen om å selge og/eller ta gevinst på reaksjoner opp. Det betyr også at det kan være noe og hente på å kjøpe på reaksjoner ned mot 410 og 390 for så og selge på løft opp mot de nevnte nivåene. Og brytes 45-dagers glidende gjennomsnitt kan reaksjonen nå opp mot de høyeste nivåene på 447, 450 og 460.For kommende uke skal en følge nøye med på RSI. Fortsetter den opp og etablerer seg over 50-nivået er det et postivt tegn. Slår den ned igjen betyr det ny testing, i første omgang av 410-nivået.

Nyheter
Børs