12 analytikerer venter at Orkla får et EBITA-resultat (driftsresultat før goodwillavskrivninger) på i snitt 1.048 millioner kroner i 1. kvartal, viser estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans. I fjor fikk selskapet en EBITA på 1.467 millioner kroner.Omsetningen ventes til 17,6 milliarder kroner, som i så fall er opp fra 13,9 milliarder i samme periode i fjor.Resultat før skatt ventes i snitt til 1.551 millioner kroner, som i så fall er to milliarder svakere enn i fjor.11 av de 12 analytikerne anbefaler ifølge nyhetsbyrået kjøp av Orkla-aksjen på dagens kursnivåer, mens én anbefaler hold.Orkla legger frem sine kvartalstall tirsdag 6. mai.