Forslaget om emisjonsfullmakt til styret i Aker Solutions, tidligere Aker Kværner, ble, ifølge Reuters, stemt ned av den ordinære generalforsamlingen torsdag- Vi er prinsipielt uenige i generelle emisjonsfullmakter, begrunner hovedeier Aker, som stemte ned forslaget.- Det er ikke noe problem å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling hvis det skulle bli nødvendig, mener Aker.De andre forslagene på agendaen ble vedtatt, deriblant navneendring til Aker Solutions fra Aker Kværner og utbytteutbetaling på tre kroner per aksje.