Fredag 4. aprilFra lørdag 5. aprilOnsdag 9. april:Onsdag 9. aprilTorsdag 10. april
: Siste dato for omsetning av Obligasjonene inklusive beløpet på NOK 500 som konverteres til aksjer ca 10. april 2008.: Obligasjonene sperres for handel frem til konverteringsdato ca 10. april 2008 Obligasjonene TAD 01 vil bli halvert, ny pålydende NOK 500 (forutsatt at kontantemisjonen på NOK 100- 150 mill er tegnet og betalt): TADs registrar, Nordea Verdipapirservice, mottar ny firmaattest for kapitalforhøyelsen knyttet til konvertering av obligasjoner.: Nordea Verdipapirservice leverer 2820 aksjer pr obligasjon til obligasjonseierne.Ny konverteringskurs på NOK 0,035 for obligasjonene med pålydende NOK 500 trer i kraft straks TAD 01 er halvert, dvs. den 9. april iht. ovenstående tidsplan.Påløpte renter på konvertert obligasjonsbeløp (NOK 500) vil bli betalt 8. mai 2008. Dette utgjør 9 % rente av NOK 500 (konvertert beløp) for 151 rentedager, et beløp på NOK 18,875, som vil bli utbetalt eierne av obligasjonene (med ny pålydende NOK 500) den 8. mai 2008.Eierne av obligasjonene vil den 8. mai 2008 også få utbetalt 9 % rente av gjenstående obligasjonsbeløp NOK 500 for perioden fra 8. november 2007 til 8. mai 2008, dvs. for 180 rentedager, et beløp på NOK 22,5 pr. utestående obligasjon.Dette er en uredigert melding fra Tandberg Data.