I siste nummer av ØR stiller Gunnar Holen, daglig leder i Corporate Advice & Research, opp for å gi leserne investeringsråd. Denne gang trekker han frem fire aksjer han har tro på i tiden som kommer.
Kjøpsanbefalingene:
• Int. Gold Exploration• DNO International• Yara• PGS