I den siste utgaven av ØR får to aksjer innpass i det som kalles "Økonomisk Rapports superportefølje". Superporteføljen består av de aksjene som er hyppigst anbefalt, eller høyest vektet, av ekspertene i ØRs aksjekonkurranse.
Kjøpsanbefalingene:
• Orkla• YaraDet blir ikke oppgitt noe kursmål.