Havonn AS har onsdag 2 april 2008 kjøpt 3.691.015 aksjer i Roxar ASA til kurs NOK 5,05. Etter transaksjonen eier Havfonn AS 3.691.015 ordinære aksjer i Roxar, tilsvarende 1,52 prosent av utestående aksjer i selskapet. Snefonn AS er selger av posten.Havfonn AS har også kjøpt konvertibelt lån pålydende syv millioner kroner med rett til konvertering til 1.086.957 aksjer. Også her er Snefonn AS selger.Snefonn AS og Havfonn AS er selskaper i samme konsern.Morten Bergesen er styremedlem i Roxar ASA og er også administrerende direktør i Havfonn AS og Snefonn AS.