Det er innført børspause i Scana Industrier i påvente av publisering av en børsmelding.