Martin Feldstein, president i National Bureau of Economic Research, har nå uttalt seg om den økonomiske situasjonen i USA. Feldstein sier resesjonen har pågått siden desember eller januar. Han sier også at han tror den vil vare lengre enn de siste månedene, og at bunnen altså ikke er nådd.BNP-tallene for det første kvartalet kommer til å være misvisende, sier han til CNBC.Feldstein forutså sprekken i amerikansk økonomi, og er ansett for å være en av de aller ypperste ekspertene på amerikansk økonomi.National Bureau of Economic Research er dommeren over hvorvidt det er resesjon, da det publiserer startdatoen og sluttdatoen på en resesjonen. Denne meldingen har ikke kommet ennå, men intervjuet med Feldstein kan sees på som et tidlig varsel.