Aker Seafoods ASA har i dag, 3. april 2008 avholdt ordinær generalforsamling. 12 av 13 forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen, mens sak 12 (styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital) ble enstemmig forkastet.Marit Arnstad er gjenvalgt som styremedlem for en periode på to år. Eva von Hirsch og Niclas Ljungblom er valgt til nye styremedlemmer for en periode på to år.Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgte medlemmer:Leif-Arne Langøy, styrets lederBjarne Borgersen, styrets nestlederLeiv Grønnevet, styremedlemLisbeth Berg-Hansen, styremedlemMarit Arnstad, styremedlemEva von Hirsch, styremedlemNiclas Ljungblom, styremedlemGeneralforsamlingen vedtok å utbetale utbytte på kroner 0,75 per aksje til registrerte aksjonærer ved utløpet av 3. april 2008. Aker Seafoods-aksjen vil dermed handles ex-utbytte fra og med fredag 4. april 2008. Utbyttet forventes utbetalt 28. april 2008.