- Hvis en dataserver er nede skal vi ha det like vondt som kundene, det er filosofien, sier Erik Bakkejord i IT-selskapet Intility til NA24.Bakkejord tjente 120 millioner på slag av aksjer i IT-selskapet Stepstone, han tok over det kriserammede IT-selskapet Intility året etter. I fjor var omsetningen til selskapet på hele 98 millioner og hadde et resultat på 16 millioner.Intility drifter IT-avdelingene til blant annet Spetalens Ferncliff, Hagens Canica og Celina Midelfarts investeringsselskap Midelfart Holding.- At de ansatte eier en stor del av selskapet er et viktig bidrag til suksessen, foruten at vårt fokus har vært på IT-outsourcing som den eneste tjenesten, sier Bakkejord til NA24.