I første kvartal 2008 omsatte det tyske programvareselskapet SAP for 2,46 milliarder euro, mot 2,16 milliarder euro året før. Selskapet fikk et driftsresultat på 360 millioner euro, mot 440 millioner euro for et år siden.Nettoresultat ble på 242 millioner euro, mot et resultat på 310 millioner euro i første kvartal 2007.Analytikerstanden ventet et nettoresultat på 340 millioner euro.