Ementor fornyer rammeavtale, med estimert verdi på 30 millioner kroner. Ementor skal fortsatt levere PC-er til førsteklassingene ved alle videregående skoler i Fylket.Levering etter den nye avtalen skal skje ved skolestart i august, og innbefatter levering av 7000 bærbare PCer og tjenester fra Ementors logistikksenter i Växjø.Ementor har sammen med HFK tidligere gjennomført utrulling av ny trådløs infrastruktur på alle videregående skoler som innbefattet leveranse og installasjon av utstyr (svitsjer, rutere og AP) og oppgradering til ny AD-struktur på skolene. HFK har IKT-ansvar for 46 videregående skoler pluss underbrukere av disse.- Satsing på den digitale skolen har sterkt fokus i Hordaland Fylkeskommune. Det er viktig for oss å ha en god IKT-infrastruktur som med sin stabilitet og fleksibilitet gir grunnlag for utvikling av digital kompetansen hos elevene. På dette området er det avgjørende at vi har gode samarbeidspartnere, noe Ementor har vist at de kan være, ved leveransen av elev-PC'er til de videregående skolene i Hordaland i 2007. Det er derfor positivt at vi kan velge å fortsette samarbeidet med Ementor også i 2008." sier Svein Åge Nottveit, IT-sjef, Hordaland Fylkeskommune.- Hordaland Fylkeskommune er en av vår regions viktigste kunder," sier Einar Vaage, Regiondirektør Bergen. "Det offentlige er i stadig sterkere grad med på å drive utviklingen av innovative IT løsninger og HFK er intet unntak. HFK er derfor en spennende kunde, og vi ser frem til videre samarbeid," avslutter Vaage.